FAQ - Frågor och svar

Information inför leverans av Blu-ray (BD) master

Blu-ray-typer

BD-25

Informationen ligger på en sida av skivan i ett lager. En 12 cm i diameter BD-25-skiva kan lagra upp till 25 GB information.

BD-50

Informationen ligger på en sida av skivan i två lager. En 12 cm i diameter BD-50-skiva kan lagra upp till 50 GB information.

Leverans av master för pressad BD

Master måste laddas upp på vår SFTP-server (du får inloggingsuppgifter av oss efter din beställning) i något av följande format:

  • SONY CMF Version 0.933 eller senare
  • BDCMF Version 0.9 eller senare

All data i en (1) mapp.
Inga specialtecken i fil- eller mappnamn (T.ex: /”:’?&\§%=#][!).
Ingen packning eller komprimering (tar, zip etc.).
Mastrar ska inte vara skyddade med kopieringsskydd av något slag (t.ex. CSS eller annat).

Kontrollsumma (checksum, hash) - MD5

För varje mapp måste en textfil med kontrollsummor finnas.

För att förhindra att data förvanskas under överföringen till oss är det obligatoriskt att bifoga kontrollsummor.
Detta görs genom att i varje mapp lägga en vanlig textfil som innehåller filnamn + kontrollsumma (MD5) för varje fil i mappen.
Mastrar som saknar kontrollsummor kommer inte att behandlas av oss utan skriftligt godkännande från dig som kund.

Textfilen med kontrollsummor ska ligga i BDCMF-mappen. Filnamn: Checksum.md5

Här är några exempel på program som kan generera kontrollsummor utifrån masterfilerna:

OBS! Externa länkar. Vi har inget med dessa program att göra.