Vi tar en distributionsavgift på 20% av priset (PPD). Resten betalar vi ut till dig.